พระเจ้าคือองค์ความรัก

Posted in จงรักกันและกัน

ท่านที่รักทั้งหลาย เราจงรักกัน
เพราะความรักมาจากพระเจ้า
และทุกคนที่มีความรัก ย่อมบังเกิดจากพระเจ้า
และรู้จักพระองค์

ผู้ไม่มีความรัก ย่อมไม่รู้จักพระเจ้า
เพราะพระเจ้าทรงเป็นความรัก

ให้จนปวดใจ

Posted in จงรักกันและกัน

ดิฉันมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งจะเล่าให้ฟัง

คืนหนึ่ง มีชายคนหนึ่งมาหาพวกเราที่บ้าน บอกดิฉันว่า “ครอบครัวหนึ่งมีลูก 8 คน ไม่มีอะไรจะกินมาหลายวันแล้ว”

ดิฉันนำอาหารติดมือไปด้วยและรีบไป

ความรักเริ่มต้นเมื่อเราสวดภาวนาด้วยกัน

Posted in จงรักกันและกัน

ความรักนั้นเริ่มต้นที่ใด ?

ในครอบครัวของเรา

ความรักเริ่มต้นได้อย่างไร ?

ความยากลำบากที่เกิดกับครอบครัวสมัยใหม่

Posted in จงรักกันและกัน

ข้าพเจ้าคิดว่าโลกยุคปัจจุบันนี้กลับตาลปัตร โลกปัจจุบันกำลังทุกข์ทรมานจนว่าไม่มีความรักแม้สักเล็กน้อยในบ้าน ในครอบครัวเหลืออยู่เลย

เราไม่มีเวลาให้ลูกๆของเรา

เราไม่มีเวลาให้กันและกัน

มหัศจรรย์แห่งรัก

Posted in จงรักกันและกัน

ดิฉันไม่เคยลืมชายคนหนึ่งที่มาหาดิฉันเมื่อ 2-3 สัปดาห์ที่แล้ว ชายนั้นกล่าวกับดิฉันว่า “ลูกชายคนเดียวของผมกำลังจะตาย หมอเขียนใบสั่งยาให้ซึ่งยานั้นมีอยู่ในอังกฤษเท่านั้น”

ขณะที่ชายผู้นั้นกำลังพูด ก็มีชายอีกคนหนึ่งเข้ามาที่นั่น มีกล่องเต็มไปด้วยยาหลายชนิดมาด้วย ด้านบนของกล่องนั้นมียาชนิดที่หมอเขียนใบสั่งไว้พอดี พระเจ้าช่างจัดได้เหมาะสำหรับเด็กคนนั้นด้วยความรักของพระองค์แท้ๆ

เปลวเพลิงที่เผาพลาญ

Posted in จงรักกันและกัน

พระวาจาของพระเยซูที่ว่า “จงรักกันและกันเหมือนที่เรารักท่าน” (ยน. 15:12) นั้นต้องมิใช่เพียงแสงสว่างสำหรับเราเท่านั้น แต่ต้องเป็นเปลวเพลิงที่เผาพลาญความเป็นตัวเราให้สิ้นไปด้วยความรัก เพื่อที่จะอยู่รอด จักต้องได้รับการหล่อเลี้ยงด้วยการเสียสละ เป็นต้น การเสียสละตัวของเราเอง

บทภาวนาของแม่

Posted in จงรักกันและกัน

แม้ข้าพเจ้าพูดภาษาของมนุษย์และของทูตสวรรค์ได้  ถ้าไม่มี ความรัก  ข้าพเจ้าก็เป็นเพียงแต่ฉาบหรือฉิ่งที่ส่งเสียงอึกทึก...

ความรัก ย่อมอดทน   มีใจเอื้อเฟื้อ   ไม่อิจฉา  ไม่โอ้อวดตนเอง  ไม่จองหอง  ไม่หยาบคาย  ไม่เห็นแก่ตัว  ความรักไม่ฉุนเฉียว  ไม่จดจำความผิดที่ได้รับ  ..ขณะนี้ยังมีความเชื่อ   ความหวัง และ ความรักอยู่ทั้งสามประการ  แต่ที่ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งใดทั้งหมดคือ  ความรัก (1 โครินธ์ 13: 1, 4-5, 13) แม้ฉันจะสั่งสอนลูกด้วยคำแนะนำเยี่ยงคุณครู  และนักจิตวิทยา  แต่ถ้าฉันไม่มีความรัก....ฉันก็เป็นเพียงฉิ่งฉาบที่ส่งเสียงอึกทึก

ใจที่มองเห็น - ริชาร์ด มัวร์ (Richard Moore)

Posted in จงรักกันและกัน

ริชาร์ด มัวร์ (Richard Moore) คาทอลิกชาวไอร์แลนด์ผู้ไม่คิดถึงตนเอง กล่าวไว้ว่า การให้อภัยคือ “ของขวัญชิ้นแรกและสำคัญที่สุด สำหรับตนเอง”  และองค์ดาไลลามะผู้นำทางจิตวิญญาณชาวทิเบตยกย่องริชาร์ด มัวร์ ว่าเป็นวีรบุรุษของของท่าน ท่านกล่าวกับริชาร์ด มัวร์ ในการประชุมร่วมกันครั้งหนึ่งว่า “แม้ว่าท่านผ่านประสบการณ์ที่สุดแสนเจ็บปวด แต่ท่านก็ไม่มีความโกรธเกลียดใด ๆ เลย ท่านยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นและมีสันติสุขอยู่เสมอ ท่านเป็นแบบอย่างที่ดีของคุณธรรม”

 

ผลของพระจิตเจ้า...ความรัก

Posted in จงรักกันและกัน

จะมีความหมายอันใด หากข้าพเจ้ากล่าวถ้อยคำได้ราวกับกวี หรือขับขานบทเพลงได้ไพเราะราวกับทูตสวรรค์ หากปราศจากซึ่งความรักแล้ว ชีวิตของข้าพเจ้าก็เป็นดังความว่างเปล่า เป็นดังเสียงอึกทึก ไม่ใช่เสียงดนตรี

Valuable Sharing