แบกกางเขนของตัวเอง

แบกกางเขนตัวเอง

ในดินแดนปาเลสไตน์ เมื่อพระเยซูเจ้าทรงมีพระชนมายุ 11 พรรษา ยูดาส ชาวกาลิลี ได้ก่อการจลาจลบุกปล้นคลังอาวุธของโรมที่เมืองเซฟโฟริส (Sepphoris) ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองนาซาเร็ธ บ้านของพระองค์เพียง 6 กิโลเมตรเศษ ๆ กองทัพโรมันตอบโต้ทันควัน ด้วยการเผาเมือง เซฟโฟริสจนราบเป็นหน้ากลอง ชาวเมืองถูกขายเป็นทาส ผู้ก่อการจลาจลสองพันคนถูกตรึงกางเขนเรียงรายสองข้างทาง เพื่อปรามมิให้ผู้อื่นเอาเยี่ยงอย่างอีก แน่นอนว่า พระเยซูเจ้าทรงเห็น หรืออย่างน้อยก็ได้รู้ซึ้งถึง “ความร้ายกาจ” ของกางเขนตั้งแต่วัยเด็กแล้ว

Valuable Sharing