พระเจ้าสถิตกับเรา

  • คำร้อง: จิรพรรณ อังศวานนท์
  • ทำนอง: จิรพรรณ อังศวานนท์
  • เสียงประสาน: จิรพรรณ อังศวานนท์
  • ขับร้อง: สุภัรา (อินทรภักดี ) โกราษฎร์ / คณะนักร้อง
  • อัลบัม: พระเจ้าสถิตกับเรา
  • ความยาว: 6.02

ที่แสงตะวัน สุดขอบฟ้า อยู่เหนือนภา เหนือสวรรค์
ในสายลมแผ่ว ในเสียงดนตรี ในทุกชีวี ทุกชีวิต
เมื่อแสงตะวัน ลาจากฟ้า สู่สนธยา ฟ้ามืดมิด
ที่แสงจันทร์ส่อง ทั่วท้องนภา ที่ดวงดารา ทั่วจักรวาล
ที่ในพายุ ที่ในหยดน้ำ
พระองค์ สถิต นิรันดร์
ที่ดอกไม้ ที่กิ่งใบ ที่เกสร
ที่นกน้อย ทั่วไพร พนาสัณฑ์
ในทุกใบหญ้า ในทุกดวงตา
ในทุกเวลา ทุกสิ่งใดใด
สถิต อยู่ชั่วกาล และสถิต ตลอดไป
พระองค์ สถิต กับเรา
พระองค์ สถิต กับเรา
ในแววตา ของคน ผู้ยากไร้
ในหัวใจ ของคนผู้ยากเข็ญ
ในความคิด ในร่างกาย ในจิตใจ
ในความรู้ ปัญญา สมาธิ
พระเจ้า สถิต กับเรา
พระเจ้า สถิต กับเรา
พระเจ้า สนิท กับเรา
พระเจ้า สถิต กับเรา

Comments (0)

Leave a comment

You are commenting as guest.